2.2% комісія стягується при здійсненні платежу

Натискаючи на кнопку "Оплатити", підтвержую, що ознайомленний з "Порядком онлайн обслуговування" і погоджуюся з усіма його умовами

Натискаючи на кнопку "Виплатити", підтвержую, що ознайомленний з "Порядком онлайн обслуговування" і погоджуюся з усіма його умовами.